Søk om støtte til gjennomføringen av Landsstevnet for rekrutter på hjemmebane!

Vanligvis deler Breddemiddelkomiteen ut reisestøtte til skytterkretsene, som igjen fordeles på klubbene som har lenger reisevei til Landsstevnet for rekrutter. Siden Landsstevnet nå arrangeres på hjemmebane har komiteen satt av disse midlene slik at klubbene kan søke om støtte til sin lokale gjennomføring.

Hvem kan søke?
Klubber som deltar på Landsstevnet for rekrutter.

Når er søknadsfristen?
24. oktober

Hva kan man søke om midler til?
Tiltak knyttet til den lokale gjennomføringen, feks sosiale tiltak, servering osv.

Hvor mye kan man søke om?
En klubb kan maks få tildelt kr 3000,- i støtte.

Søknadsskjema fylles ut i Enalyzer og du finner du her.