NSFs president Håvard Larsen valgt inn som styremedlem i ESC

NSFs president Håvard Larsen ble under generalforsamlingen i den europeiske skytterorganisasjonen ESC (European Shooting Confederation) valgt inn som styremedlem i organisasjonens presidium for de neste fire årene. Dette er første gang det er et norsk medlem av presidiet siden Unni Nicolaysen gikk av som ESCs president i 2009.

ESCs presidium består av totalt 15 medlemmer, se en oversikt over alle medlemmene på ESC sine nettsider her. Presidiet baserer seg først og fremst på videomøter, men det neste fysiske møtet vil være på Hamar i mars i forbindelse med EM 10M 2022.

– Skyttersporten både nasjonalt og internasjonalt står overfor flere utfordringer. Jeg vil spesielt arbeide for format og digitalisering som gjør sporten vår mer tilgjengelig og interessant for alle, og jeg vil arbeide med miljøspørsmål både knyttet til bly og støy, sier nyinnvalgte Håvard Larsen, og fortsetter:

– Jeg takker forbundsstyret for tilliten. Endringer i store organisasjoner skjer sjelden raskt. Det må arbeides langsiktig, men målrettet. Første steg er at vi alle klarer å arrangere et vellykket EM-arrangement på Hamar i mars neste år.

Alexander Ratner er valgt som ny president i ESC.

Under generalforsamlingen ble det også gjennomført presidentvalg for ESC. Her ble tysk-russiske Alexander Ratner valgt som ny president. Han tar over etter russiske Vladimir Lisin som har hatt to roller i internasjonal skyttersport de to siste årene, der han har vært president både for ESC og det internasjonale skytterforbundet ISSF på samme tid. Ratner vant valget med 52 stemmer, mens motkandidaten – italienske Luciano Rossi – fikk 43 stemmer.