Søk om breddemidler 2022 innen 1. desember!

NSFs klubber kan nå søke om breddemidler til elektroniske skiver og lerduekastere (samt annet anleggsutstyr for lerdue). Søknadsfrist er 1. desember.

For mer informasjon om årets søknadsrunde og søknadsskjema, se e-post sendt alle klubber 2. november, eller kontakt NSF på nsf @ skyting.no / 21 02 98 50.

Vi vil presisere at størrelsen på pengepotten som er satt av til denne ordningen, er liten sett i forhold til det samla beløpet som klubbene vanligvis søker om hvert år. Dette er derfor ikke en ordning der man kan forvente å få støtte, og klubbene må ikke basere seg på å få støtte fra ordningen når prosjekter planlegges.