Kretsledersamling gjennomført i Lillestrøm

62 deltakere fra 16 av NFSs 19 kretser deltok i helga på en kretsledersamling i Lillestrøm for å diskutere aktuelle saker for sportsskyting i Norge, men også for å bli bedre kjent.

Foto øverst: Anlegg var en av de mange sakene som ble diskutert under samlingen. Her presenterer Johnny Tyseng fra Kongsvinger PK deres planer for ny skytehall.

Etter en lang periode med nedstenging av landet der NSFs kretsledere stort sett har møttes digitalt ble muligheten til å endelig kunne treffes igjen på en fysisk møteplass tatt kjærkomment i mot av deltagerne – både blant kjente og nye ansikter i organisasjonen.

En til tre representanter fra hver skytterkrets, NSFs administrasjon, forbundsstyret og alle tingvalgte utvalgsmedlemmer deltok på samlingen, der temaer som blant annet bredde, rekruttering, anlegg, miljø og forurensing, paraskyting, utvikling av SkytterAdmin, EM 2022 og våpenlov og forskrift stod på agendaen. Se link under for å laste ned alle slides som ble vist under kretsledersamlingen.

Foruten informasjon om disse temaene var en viktig del av samlingen gruppediskusjoner om rekruttering, sikkerhetskurs og anlegg. Etter hver gruppediskusjon presenterte hver gruppe sine synspunkt i plenum og leverte også fra seg tilbakemeldinger skriftlig for oppfølging i fremtiden.

– I gruppediskusjonene fikk kretsrepresentantene mulighet til å utveksle erfaringer og komme med gode og konkrete tilbakemeldinger på hva fokus bør være for Norges Skytterforbund i tiden fremover, forteller idrettskonsulent Helene Rønningen, som organiserte store deler av samlingen.

Men kanskje aller viktigst var anledningen for kretsrepresentanter fra hele landet til å bli bedre kjent, bygge nettverk og utveksle erfaringer mellom både grener og kretser etter en lang periode med nedstenging.

– Kretsene er utrolig viktige – det er dem som gjennom idrettsdemokratiet vårt på Forbundstinget bestemmer retningen for organisasjonen vår, utfører viktige oppgaver og er første kontaktpunkt for klubbene. Derfor er det viktig at de kommuniserer godt sammen og samlinger som denne er et flott initiativ for dette, sa NSFs president Håvard Larsen i sin introduksjon for samlingen.

– Nå skal breddeidrettskomiteen ferdigstille Breddeidrettsplanen og legge den frem for styret i slutten av november. Prosjektgruppen som skal foreta en evaluering av sikkerhetsopplæring i NSF skal komme i gang med sitt arbeid, avslutter idrettskonsulent Helene Rønningen.