Søk om støtte til aktivitets- og rekrutteringstiltak 2021 og 2022! Frist 12. desember

Søk om støtte til aktivitets- og rekrutteringstiltak!

Nå kan alle klubber og kretser søke om støtte for aktivitets- og rekrutteringstiltak som er gjennomført i 2021, samt for planlagte tiltak i 2022.

2021 har som 2020 blitt et år hvor de fleste klubber har hatt begrenset aktivitet og muligheter for rekruttering. Derfor er det også i år mulig å søke midler både til gjennomførte tiltak i 2021 og planlagte tiltak i 2022. Vi håper at dette vil stimulere klubber til få opp aktiviteten igjen etter en lang periode med lite aktivitet.

Midlene vil bli utbetalt i utgangen av årsskiftet 2021/2022.

Du kan sende inn søknad for flere tiltak her i samme skjema og det tar svært kort tid og er enkelt å fylle ut.

Eksempler på tiltak er:

– Skyteskole

– Åpen dag

– Treningssamlinger

– Temadager (våpenstell, stående skytestilling osv)

– Sosiale tiltak (pizzakveld, aktiviteter utenfor skytebanen)

Kriterier:

 1. Klubben som søker må være medlem i NSF og aktiviteten det søkes om støtte til må være tilknyttet NSF-grener og øvelser (feks ikke skyteaktivitet knyttet til jakt)
 2. Klubben kan maks motta kr 5000,- i støtte per tiltak
 3. Deltakerne må ha være fra følgende målgrupper:
  Barn og ungdom (opp til 25 år)
  Kvinner (alle aldre)
  Paraskyttere (alle aldre)
 4. Klubben/kretsen kan ikke søke om midler til tiltak der de allerede har mottatt støtte fra NSF
  (Feks gjennomføring av Landsstevnet for rekrutter på hjemmebane, eller om man søkte støtte i desember 2020 til et tiltak for 2021 og tiltaket nå er gjennomført)