Protokoll fra NSFs styremøte 27.–28. november 2021 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende her på skyting.no når de er godkjente for publisering.

Protokollene har blitt publisert jevnlig siden 2013, men siden mars 2021 oppsummerer vi også hver møteprotokoll kort oppsummert som nyhetsartikler på forsiden av skyting.no.

Kort oppsummering av Protokoll FS møte nr. 5 27. – 28. nov 2021:

Forbundsstyret avholdt årets siste styremøte 27. – 28. november, denne gangen som fysisk møte. Som alltid på årets siste styremøte var regelendringer for kommende år et hovedpunkt på agendaen. Endringene denne gang er allerede kommunisert i egen nyhetsmelding her, men fremgår selvsagt også av protokollen. Andre viktige saker på dette styremøtet var godkjenning av Breddeidrettsplan og foreløpig budsjettbehandling for 2022.