Informasjon om runde 3 i Norma Ungdomscup

Her kommer litt nødvendig informasjon foran ukens runde, den tredje i rekken, av Norma Ungdomscup.

Regjeringen kom for ikke så alt for lenge siden med nye strenge tiltak for hvordan vi skulle forholde oss til viruset og bevege oss for å spre minst mulig smitte. Det er mange spørsmål knyttet til dette og hvordan idretten nå kan gjennomføres og jeg refererer til det regjeringen har publisert på sine sider og det som er skrevet i veilederen her på skyting.no.

Siden den tredje runden i Norma Ungdomscup begynner i dag, ønsker jeg å komme med noen presiseringer rundt hvordan cuparrangementet vil foregå. Det er diverse variasjoner fra klubb til klubb, og jeg vil derfor åpne for å legge til rette for å forskyve cuprunden for de som ønsker det. Mer informasjon om dette finner dere nederst i innlegget.

Regler vi må forholde oss til nå 

Det vil snart komme en oppdatering i restriksjonene, men frem til dette er vi nødt til å forholde oss til de reglene som allerede foreligger. Det anbefales på det sterkeste at ansvarlig for cuprunden i den enkelte klubb, og øvrige deltakere, setter seg inn i regjeringens retningslinjer og koronaveilederen på skyting.no før ukens arrangement.

Koronaveileder fra skyting.no 

Regjeringensretningslinjer om kultur- og idrettsarrangementer  

(Forenklet versjon av det som ligger ute i koronaveilederen på skyting.no).

  • barn og unge  i barnehage- og grunnskolealder kan ha organiserte aktiviteter, men det anbefales antallsbegrensning. Hvis aktiviteten foregår innendørs, noe NUC gjør, bør det være maks 20 personer, med mindre alle deltakerne er fra samme  kohort  i skole eller barnehage.
  • barn og unge kan trene og øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles (NUC er en hjemmebanecup, som begrenser samling av deltakere fra ulike steder, men dersom det er nødvendig å flytte cuprunden pga dette, kan det gjøres).
  • husk en meters avstand.
  • publikum (her: foreldre) skal ha faste tilviste plasser og holde avstand til andre enn sin egen kohort. Avstand gjelder også øvrige deltakere.
  • husk generelt smittevern, avstand, munnbind og antibac.

Mulig å legge runde tre til en annen uke dersom det er behov

Vi ønsker at ungdomscupen og klubbkveldene i forbindelse med NUC kan opprettholdes og avholdes i de ulike klubbene, så sant det ikke bryter med retningslinjene over. Dersom din klubb IKKE ser det forsvarlig å arrangere Norma Ungdomscup denne uken på grunn av antallsbegrensning, plassmangel eller annet, kan cupadministrator kontaktes  på mail: oda.lovseth @ skyting.no.

Etter som vi holder på med en innendørsidrett, vil det ikke være avgjørende om en cup forskyves en uke for en og annen klubb.  Dette har blitt gjort tidligere i lignende smittesituasjoner, og det har gått smertefritt for seg. Dersom det skulle være behov bes den enkelte  klubb å kontakte cupansvarlig for Norma Ungdomscup  så snart som mulig, denne uken, for å avklare ny cuprunde for den aktuelle klubben.

Ut over dette ønsker jeg deltakerne og klubbene lykke til med arrangementet av Norma Ungdomscup denne uken! Så krysser vi fingre og tær for at idretten kan åpne til normal drift, slik at barn og unge kan holde på med sine fritidsaktiviteter igjen, om ikke så alt for lenge!

Har du spørsmål? Send en mail til oda.lovseth @ skyting.no