Protokoll fra NSFs styremøte 31. januar 2022 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende her på skyting.no når de er godkjente for publisering.

Protokollene har blitt publisert jevnlig siden 2013, men siden mars 2021 oppsummerer vi også hver møteprotokoll kort oppsummert som nyhetsartikler på forsiden av skyting.no.

Kort oppsummering av Protokoll FS møte nr. 6 31. januar 2022:

Budsjettforslag 2022 ble presentert. En viktig forutsetning for totaliteten i budsjettet vil være en overføring av midler fra 2021-resultatet. Ferdigstilt, revidert årsregnskap 2021 vil foreligge i begynnelsen av april. Forbundsstyret ønsket ikke å vedta endelig budsjett 2022 før et formelt årsregnskap for 2021 foreligger. Budsjettbehandlingen ble utsatt til april. Statusgjennomgang ev EM 2022 som fremstår å være i godt gjenge. Justert lovnorm for NSFs Skytterkretser ble enstemmig vedtatt. Den nye lovnormen vil umiddelbart gjøres kjent for Skytterkretsene, slik at kretsene kan vedta revidert lov, basert på den nye lovnormen, på sine Kretsting i 2022.