Kulturministeren besøkte Skytterlandslaget

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) besøkte onsdag treningen til Skytterlandslaget på Norges Idretthøgskole for å markere den tidligere offentliggjorte tildelingen fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) på 8,5 millioner kroner i støtte til EM i luftvåpen 2022 på Hamar.

– Vi ønsker at flere skal drive med idrett og en stor variasjon av mesterskap er med på å både inspirere flere til å delta og å synliggjøre idrettsmangfoldet vi har her i landet. Vi vil derfor legge til rette for at flere idretter kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Regjeringa gir derfor en håndsrekning til små idretter som har få sponsorer og begrensede muligheter for kommersielle inntekter slik at disse også kan få vise fram det øverste nivået innafor sin idrett til et norsk publikum, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Tildelingen til EM i luftvåpen er todelt, med 3,5 millioner kroner øremerket til Para-delen av mesterskapet. Det var derfor spesielt hyggelig at ministeren fikk treffe vår meget lovende para-utøver Martin Sørlie-Rogne som skal delta i EM. Og ikke nok med det; Trettebergstuen fikk skyte fra skytestolen til Martin, med luftvåpenet til Jeanette Hegg-Duestad – med imponerende 9,4 som beste skudd!

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) fikk prøve å skyte med luftvåpen under besøket.

Under besøket fikk kulturministeren hilse på flere medlemmer av Skytterlandslaget, foruten en kort innføring i hverdagen for våre beste skyttere – presentert av Tor Audun Aune og Espen Berg-Knutsen.

– Idrettsmangfoldet vi har i Norge er verdt å bevare, den består av både små og store idretter. Noen er veldig synlige og har betydelig markedspotensial, mens andre må jobbe mye hardere for å få satt sin idrett på dagsorden. Derfor må vi ta høyde for at muligheten til markedsinntekter er skjevt fordelt, og at noen idretter kanskje vil trenge mer hjelp enn andre for å få realisert sine mesterskap, sier Trettebergstuen. 

– Norges Skytterforbund er svært takknemlig for den økonomiske støtten fra KUD, noe som gir oss en helt avgjørende finansiell trygghet for gjennomføringen av dette store og spennende arrangementet, forteller NSFs generalsekretær Per Iversen.

Dette faktum gav også president Håvard Larsen tydelig uttrykk for i sin samtale med representantene fra departementet.

Bakerst fra venstre: Utøver Jeanette Hegg Duestad, utøver Jon-Hermann Hegg, utøver Katrine Lund, kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), NSFs president Håvard Larsen, landslagstrener Espen Berg-Knutsen og NSFs generalsekretær Per Iversen. Foran: Utøver Heidi Sørlie-Rogne og utøver Martin Sørlie-Rogne.

KUD kunne for øvrig informere om at Kulturministeren også vil besøke vårt EM, noe NSF selvsagt ser frem til.