WC Kairo: Utøvermarkering mot krig

Alle våre åtte norske pistol- og rifleskyttere og fire ledere i WC Kairo deltok på markeringen til støtte for Ukraina om ble holdt mandag kveld (28.2). Markeringen var i regi av ISSFs utøverkomite ved medlem Cassio Cesar Rippel fra Brasil og den tredobbelte olympiske mester Niccolo Campriani fra Italia. Campriani har koblinger inn til IOC og var senest engasjert av IOC for å bistå det såkalte Flyktninglaget i OL i Tokyo.

Markeringen besto av en samling på utøverhotellet med fotografering og en applaus i etterkant. Budskapet var at våpen kun bør benyttes i sport og ikke i krig, og med et ønske om fred i Ukraina. Alle deltakernasjoner i WC Kairo ble invitert til samlingen.

De russiske skytterne deltok også i dag (tirsdag) i Kairo, men i start- og resultatlister er de ført opp uten nasjonsbetegnelse.