Åpent brev til det europeiske skytterforbundet

Norges Skytterforbund har sammen med de øvrige medlemslandene i «Nordic Shooting Region» sendt et åpent brev til det europeiske skytterforbundet (ESC) hvor det uttrykkes et sterkt ønske om endringer i den idrettspolitiske ledelsen. Brevet kan leses her.