Breddemidler til anlegg 2022

I forbindelse med årets utdeling av breddemidler til anlegg kom det inn søknader om til sammen 2,8 millioner kr i støtte til el-skiver og lerdueanlegg. 375 000 kr sto til rådighet, og denne summen ble fordelt på 14 klubber.

Disse klubbene fikk støtte til el-skiver:
Askim PK, kr 20 000
Fauske og Sørfold PK, kr 20 000
Horten og omegn PK, kr 20 000
Hovden PK, kr 20 000
Indre Fosen SSK, kr 10 000
Klepp MSL, kr 30 000
Lora Sp.sk., kr 25 000
Skjåk PK, kr 30 000
Stjørdal PK, kr 40 000
Vestre Bærum SSL, kr 60 000 kr

Disse klubbene fikk støtte til lerdueanlegg:
Kvalsund SSK, kr 20 000
Holmestrand HS, kr 25 000
Sandefjord LS, kr 25 000
Songdalen LK, kr 30 000

I samme tildelingsrunde fikk også 7 kretser til sammen kr 200 000 i støtte til ulike prosjekter innenfor områdene trening for ungdommer og utdanning.