Dommeroppdateringen 2021 – fortsatt på vent

Så langt i 2022 har ISSF kun oppdatert finaleprogrammene, mens det ikke har kommet noen oppdateringer på øvrig regelverk. Derfor avventer NSF med å gjennomføre dommeroppdateringen.

Hva om jeg går dommerkurs i 2022?
Alle som tar dommerkurs i 2022 før dommeroppdateringen er klar og integrert i dommerutdanningen, må gjennomføre dommeroppdateringen for å beholde sin dommerlisens.
En dommeroppdatering tar typisk 3-4 timer og gjennomføres på en ettermiddag/kveld

Dommeroppdatering 2021
Dommeroppdateringen skulle normalt ha vært gjennomfør i 2021. Først ble ISSFs oppdatering av regelverket utsatt fordi OL i 2020 ble utsatt, og så har man ventet på en oppdatering etter OL i Tokyo 2021 uten at det foreløpig har kommet noe.
Alle som fornyet lisensen sin i 2017 eller har bestått dommerkurs i perioden 2017-2021 vil få forlenget sin lisens. Hvis man sjekker sin idretts-cv vil det fortsatt stå 2021, men lisensen vil være gyldig helt til et nytt dommeroppdateringskurs er gjennomført.

Det blir sendt ut informasjon til alle dommere, klubber og kretser om oppdateringen når reglementene er klare.

Generelt om dommeroppdatering
Alle dommere må hvert 4. år gjennomføre et oppdateringskurs. Oppdateringskursene finner sted flere steder i landet året etter de Olympiske Leker (sommer). Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering. En dommeroppdatering tar typisk 3-4 timer og gjennomføres på en ettermiddag/kveld.

Dommere som ikke gjennomfører oppdateringen innen 31.12 samme kalenderår vil ikke lenger kunne praktisere som dommere og vil bli strøket fra dommerregisteret. Om man da ønsker å gjenoppta dommervirksomheten må man gå et nytt dommerkurs.