Nye ISSF-regler – nok en gang

Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) har de siste åra prøvd ut ulike måter å gjennomføre de olympiske skytterøvelsene på, særlig finaledelen av konkurransene. Det har kommet mye kritikk mot de endringene som er gjort, ikke minst fra utøverne.  Nå har ISSF lagt fram et nytt konkurranseformat for pistol- og rifleøvelsene, som første gang skal tas i bruk i verdenscupen i Rio i påsken, og som er godkjent av IOC for bruk i Paris-OL i 2024.

Den modellen man nå har landet på er, i hvert fall for luftøvelsene, en blanding av den tradisjonelle finalen, og det opplegget med dueller som ble brukt bl.a. i EM på Hamar. ISSFs beskrivelser av konkurranseformatene kan man se her: https://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=3736, nedenfor følger en kortfatta gjennomgang av de enkelte øvelsene:

Luftpistol og luftrifle, individuelt
Kvalifisering: Som før; 60 skudd på 75 minutter. De 8 beste går videre til finalen.
Finale, utslagsrunde: Skytterne starter på null og skyter 5 skudd-serier. Etter 3 serier (15 skudd) blir de to dårligste slått ut, og blir nr. 8 og 7. Etter 4 serier (20 skudd) blir de to dårligste av de gjenværende slått ut, og blir nr. 6 og 5. Etter 5 serier (25 skudd) fordeles plassene 4 og 3 (bronsemedalje), mens de to beste går til gullfinale
Gullfinale: Skytterne starter på null og avfyrer ett og ett skudd. For hvert skudd får skytteren med best resultat 2 poeng, den andre får 0 poeng, ved likt resultat får begge 1 poeng. Første skytter som når minst 16 poeng, vinner.

Luftpistol og luftpistol, mix-lag (en skytter av hvert kjønn på laget)
Kvalifisering: Alle skyter 30 skudd på 30 minutter, hvert lag skyter altså 60 skudd. De 6 beste lagene går til finaleskytingen.
Finaler: Det skytes to bronsefinaler og en gullfinale. I bronsefinale 1 møtes lag nr. 4 og 5 fra kvalifiseringen, i bronsefinale 2 møtes lag nr. 3 og 6, og i gullfinalen lag nr. 1 og 2.  Nr. 1 og 2 i gullfinalen får gull- og sølvmedalje, vinnerlagene i bronsefinalene får begge bronsemedalje.
De tre finalene skytes med samme program: Skytterne starter på null og avfyrer ett og ett skudd, laget med beste sammenlagtresultat pr. skudd får 2 poeng, det andre laget får 0 poeng. Ved likt resultat får begge lag 1 poeng. Første lag som når minst 16 poeng, vinner.

25m finpistol
Kvalifisering: Som før, 60 skudd totalt, fordelt på 30 skudd (6 serier á 5 skudd) presisjon og 30 skudd (6 serier á 5 skudd) hurtig. De 8 beste går til finaleskytingen.

Finaleskyting: Finaleskytingen består av to semifinaler og en medaljefinale («Medal match»). I finaleskytingen skytes hurtigserier á 5 skudd der det telles poeng etter treff/bom-prinsippet, en skuddverdi på 10,2 eller bedre regnes som «Treff».

I semifinale 1 møtes nr. 1, 3, 5 og 7 fra kvalifiseringen, i semifinale 2 møtes nr. 2, 4, 6 og 8. Hver semifinale består av 4 hurtigserier (20 skudd), de to skytterne med flest treff går videre til medaljefinalen.

Medaljefinalen skytes slik:
– De fire skyttere (to fra hver semifinale) starter på 0 og skyter 4 hurtigserier. Skytteren med færrest treff slås ut og blir nr. 4.
– De tre gjenværende skytterne skyter ytterligere 2 hurtigserier. Skytteren med færrest treff etter 6 serier slås ut og får bronse.
– De to gjenværende skytterne skyter ytterligere 2 hurtigserier. Skytteren med flest treff etter 8 serier vinner gull, den andre skytteren får sølv.

25m silhuettpistol
Kvalifisering: Vanlig silhuettprogram,; 60 skudd (30+30) fordelt på 5 skudds serier som skytes på 8/6/4 sekunder. De 8 beste går til finaleskytingen.

Finaleskyting: Finaleskytingen består av to semifinaler og en medaljefinale («Medal match»). I finaleskytingen skytes 4 sekunders-serier á 5 skudd der det telles poeng etter treff/bom-prinsippet, en skuddverdi på 9,7 eller bedre regnes som «Treff».

I semifinale 1 møtes nr. 1, 3, 5 og 7 fra kvalifiseringen, i semifinale 2 møtes nr. 2, 4, 6 og 8. Hver semifinale består av 4 serier (20 skudd), de to skytterne med flest treff går videre til medaljefinalen.

Medaljefinalen skytes slik:
– De fire skyttere (to fra hver semifinale) starter på 0 og skyter 4 hurtigserier. Skytteren med færrest treff slås ut og blir nr. 4.
– De tre gjenværende skytterne skyter ytterligere 2 hurtigserier. Skytteren med færrest treff etter 6 serier slås ut og får bronse.
– De to gjenværende skytterne skyter ytterligere 2 hurtigserier. Skytteren med flest treff etter 8 serier vinner gull, den andre skytteren får sølv.

50m match
Kvalifisering: Denne skytes som en halvmatch; 60 skudd fordelt på 20 knestående, 20 liggende og 20 stående. De 8 beste går til finalen.

Finale, utslagsrunde: Skytterne starter på null og skyter 30 skudd; 10 knestående, 10 liggende og 10 stående.  De to dårligste slås ut og blir nr. 8 og 7. De gjenværende skytterne skyter 5 skudd stående, de to dårligste slås ut og blir nr. 6 og 5. Etter ytterligere 5 skudd stående fordeles plassene 4 og 3 (bronsemedalje), mens de to beste går til gullfinale.

Gullfinale: Skytterne starter på null og avfyrer ett og ett skudd stående. For hvert skudd får skytteren med best resultat 2 poeng, den andre får 0 poeng, ved likt resultat får begge 1 poeng. Første skytter som når minst 16 poeng, vinner.