Møte med politisk ledelse i Justisdepartementet

NSF var i dag, 22. april, i møte med politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foruten NSF deltok Det Frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Skiskytterforbund. Hovedtemaet for møtet var erfaringer med den nye Våpenloven, og ikke minst diskusjon rundt saksbehandlingstiden for erhverv og utlån av våpen. Dessuten ble behov for et nytt rundskriv fra POD til politidistriktene, som supplement til ny Våpenlov og tilhørende forskrifter, spilt inn fra skytterorganisasjonene.

Møtet fremstod som godt og nyttig, ikke minst fordi det ble opplyst om at ansvarlige myndigheter har tildelt over 20 millioner kroner ekstra i inneværende år for å redusere saksbehandlingstiden på landets våpenkontorer. Det pågående digitaliseringsprosjektet for slik saksbehandling utvikler seg dessuten etter planen, men dette vil uansett ikke kunne være noen løsning på kort sikt.

Justisministeren er selv meget opptatt av skytesport, ikke minst som ivrig jeger, noe som åpenbart er en fordel i den løpende dialogen med politiske myndigheter i justissektoren.