Klassifisører klare for internasjonalt klassifisørkurs!

Våren 2020 engasjerte Norges Skytterforbund to nye klassifisører. Dette for å kvalitetssikre klassifiseringen som gjennomføres nasjonalt. Julia Solum Øren og Tone Berit Thoreplass ble NSFs nye klassifisører, og har siden da jobbet tett med integreringskonsulent Gyda Winther for å sikre oversikt og kunnskap om klassifiseringer.

Gjennom to år har våre klassifisører vært med på ulike kurs, og mesterskap, og hatt praksis på både nasjonale og internasjonale klassifiseringer. I høst gjennomførte de det nasjonale klassifisørkurset, og nå har Julia og Tone Berit fått tildelt plass på WSPS sitt internasjonale klassifisørkurs.

– Vi er glade for å få representanter på kurset, og stolte over jobben som legges ned av både Julia og Tone Berit. De har kommet seg gjennom en utfordrende start på oppgaven, med tanke på koronapandemien, og derav få arrangementer å få praktisert på. Vi har aldri hatt internasjonalt utdannede klassifisører før, og dette er svært godt med tanke på kvalitetssikringen av klassifiseringer, sier Gyda.

Kurset foregår i Chateauroux i Frankrike 1.-3. juni 2022, rett for World Cup, Para på samme sted.

Videre ser vi frem til flere klassifiseringssamlinger, utvikling av klassifiseringer og fortsatt svært godt samarbeid!

Usikker på hva klassifisering er? Mer om dette kan du lese her.