Halvmatch kontra helmatch i 50m- og 300m-stevner

Sjøl om det formelle regelverket ennå ikke foreligger, har det internasjonale skytterforbundet (ISSF) med sitt nye vedtak om skyteprogrammet for OL 2024 i praksis endret rifleskytternes 50m matchøvelse fra helmatch (3×40 skudd) til halvmatch (3×20 skudd). Tilsvarende endring er også gjort for 300m match.

NSFs forbundsstyre gjorde et prinsippvedtak i november i fjor om at skyteprogrammet i NM skal følge ISSFs regelverk. Dermed er programmet i senior- og juniorklassene under NM Bane på Løvenskioldbanen endret fra helmatch til halvmatch, både på 50m og 300m.

Styrevedtaket fra november gjelder ikke for vanlige nasjonale konkurranser rundt om i Norge, og Breddeidrettskomiteen (BIK) har derfor nå foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser ISSF-vedtaket  bør få for matchskyting i Norge allerede i 2022.

Helmatch har lange tradisjoner, og er en øvelse som gir skytterne helt spesielle utfordringer. Dette må settes opp mot fordelene med halvmatch: raskere å avvikle, lavere terskel for å delta, lavere kostnader. Særlig for 300m er kostnadene et viktig element, utøverne vil spare store summer om antall skudd i en konkurranse reduseres fra 120 til 60.

BIK har med bakgrunn i dette konkludert med at halvmatch skal være normalprogrammet i matchstevner både på 50m og 300m i 2022. Siden halvmatch som øvelse allerede står på lista over nasjonalt godkjente øvelser, er det ikke nødvendig med andre regelendringer enn at tabellen med øvelser i approberte stevner blir omarbeidet. Oppdatering av norgesrekordøvelser og øvrige regelrelaterte spørsmål vil bli ivaretatt når evt. regelendringer for 2023 skal vurderes til høsten.

Vi understreker at helmatch som øvelse ikke forsvinner med dette. Klubber som ønsker å arrangere helmatchstevner, kan fortsatt gjøre det, og det er sjølsagt også mulig å avholde stevner med både hel- og halvmatch på programmet.

Hva må gjøres av forbund, kretser og klubber?

  • Forbundet endrer de aktuelle tabellene i Fellesreglementet og endrer de stevnemalene som brukes for 50m og 300m i SkytterAdmin (de nye malene vil være på plass mandag 9.5)
  • Kretsene som avholder KM i rifle må vurdere om øvelsesprogrammet skal endres, i tråd med endringene i NM
  • Klubber som har registrert riflestevner med helmatch som øvelse, og som ønsker å endre til halvmatch, må gå inn i SkytterAdmin og oppdatere stevnedata

Paraøvelser spesielt
I parasammenheng er situasjonen litt annerledes, det internasjonale forbundet (WSPS) har gitt klart uttrykk for at de ikke vil endre programmene før Paris 2024. Dermed ser det ut som paraklassene R7 (SH1 menn) og R8 (SH1 kvinner) fortsatt vil blir avvikla med 3×40 skudd i mesterskap.

Det er et argument for at vi også bør opprettholde helmatch i paraklassene her hjemme, men samtidig er nok paraskytterne de som i størst grad sliter med å fullføre en helmatch, det ser vi på den manglende deltakelsen i disse klassene. Derfor har vi konkludert med at programmet for øvelsene R7 og R8 i NM blir halvmatch, og at halvmatch blir standardprogrammet i disse øvelsene i øvrige konkurranser i 2022.

(Denne informasjonen er også sendt skytterkretsene og alle rifleklubber.)