Vebjørn Berg gir seg

Vebjørn Berg gir seg som landslagssjef for Skytterlandslaget Leirdue. Han har sagt opp sin stilling og vil ikke lenger være ansvarlig for skeet- og trapskytterne våre.

Vebjørn Berg ble ansatt høsten 2021 som landslagssjef for Skytterlandslaget Leirdue, med særskilt ansvar for oppfølging av skeetskytterne. Magne Østby ble samtidig reengasjert som trener for OL-trap, og de to har jobbet sammen om treningsopplegget på dette landslaget siden da.

Etter samtaler med sportssjef Tor Idar Aune gjennom noen uker, tok Vebjørn selv avgjørelsen om å fratre sin stilling etter hjemkomst fra World Cup på Kypros i slutten av mars. Vebjørn og sportssjef har i etterkant funnet en minnelig sluttavtale, og han har fratrådt sine oppgaver som landslagssjef.

– En stor motivasjon for å ta denne jobben var oppdraget om å profesjonalisere Skytterlandslaget Leirdue gjennom systematisk treningsarbeid. Etter fem måneder i stillingen har jeg ikke klart å skape tilstrekkelig motivasjon blant utøverne for å eksempelvis drive planlegging, periodisering, aktiv bruk av treningsdagbok, evaluering eller en utviklende dialog mellom utøverne for skyteteknisk utvikling, sier Vebjørn Berg.

– Jeg respekterer Vebjørns avgjørelse og forstår mye av grunnlaget for at han ikke fant det mulig å fortsette jobben. Vi satset utradisjonelt ved å hente en landslagssjef utenfor leirduemiljøet og tok en sjanse for å skape den toppidrettskulturen vi ønsker. Det er beklagelig at Vebjørn gir seg nå, for jeg er sikker på at han var villig til å gi alt for å utvikle leirdueskytterne våre til å bli best i verden. Den sjansen glapp, og nå må vi finne andre løsninger, sier sportssjef Tor Idar Aune.

– Jeg beklager at jeg ikke finner grunnlag for å fortsette i stillingen, men føler jeg trekker meg ut med den faglige integriteten i behold og med et OK forhold til utøverne. Jeg ønsker alle lykke til med treningsarbeid og kommende konkurranser, sier Vebjørn Berg.

– Jeg vil takke Vebjørn for den innsatsen han har lagt ned, og vi skal bygge videre på mye av Vebjørns tanker om hvordan vi best mulig kan oppnå utvikling innenfor denne grenen. Jeg ønsker fortsatt å ha et godt forhold til Vebjørn og vil forhåpentligvis også i framtida kunne benytte meg av hans kunnskap og kompetanse om skyttersporten, sier sportssjef Aune.

Vebjørn Berg går nå tilbake til sin stilling i Forsvaret, som han opprinnelig hadde permisjon fra til og med høsten 2022. Magne Østby fortsetter som ansvarlig for OL-trapskytterne, og det er startet et arbeid for å finne erstatter for Vebjørn Berg.