Protokoll fra styremøte 12. mai

Protokollen fra styremøtet 12. mai, som var møte nr. 12 i tingperioden 2021-23, er lagt ut på denne oversiktssiden: https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/nsfs-styre-2/styreprotokoller/.