Informasjon EM 300 meter

Skytterlandslaget kommer ikke til å prioritere det nyinnsatte EM 300 meter i juli måned, men åpner opp for at norske skyttere kan delta på egen regning.

ESC har bestemt at EM 300 meter rifle skal arrangeres som eget mesterskap i Zagreb 25-30.juli i år. Mesterskapet var opprinnelig en del av det planlagte EM i Moskva, men dette mesterskapet ble flyttet. EM 25/50 meter rifle og pistol blir avviklet i Wroclaw i september, mens altså 300 meter rifle skal avvikles i Kroatia.

Dette medfører ekstra kostnader for representasjon da vi ikke får noen synergieffekter av felles mesterskap. I tillegg har utgifter ved deltakelse i internasjonale konkurranser økt betydelig i løpet av koronapandemien. Derfor finnes det ikke midler i budsjettet for Skytterlandslaget til å dekke deltakelse i EM 300 meter denne gang.

Vi åpner likevel for deltakelse ved at utøvere som er interesserte kan få skyte om medaljer i Zagreb ved å dekke alle kostander selv. Alt må administreres av Skytterlandslaget på grunn av kravene fra arrangør, men hver enkelt skytter må selv betale for både reise, opphold og påmelding. Arrangør tilbyr hotell og transport fra/til flyplass og skytebane i en pakkeløsning – se priser i generell informasjon fra arrangør: General Information og program: Programm Preliminary

Ønsker du å skyte EM 300 meter? Da må du snarest og innen 15.06.22 sende mail til lindis@graesdal @ skyting.no med navn og de øvelser du ønsker å delta i, informasjon om reiserute og hotellbestilling. Ved større interesse for de enkelte øvelser enn det Norge har kvote for, vil det bli foretatt et uttak blant aktuelle skyttere.

EM 300 meter har kun seniorklasser, men juniorer kan skyte som senior. Individuelle øvelser for kvinner og menn på 300 meter liggende og 300 meter match (3×20 skudd) og felles konkurranse kvinner/menn på 300 meter match standardgevær. I tillegg er det lagkonkurranse på 300 meter match for både kvinner og menn, samt 300 meter match mixed team.