Informasjon Nordisk Mesterskap

Nordisk Mesterskap avvikles i Finland 3-7.august 2022. Norges Skytterforbund prioriterer kun deltakelse med juniorer i dette mesterskapet, men det åpnes for at interesserte seniorer kan delta på egen kostnad.

Det konkurreres på 10/25/50 meter i de vanlige pistol- og rifleøvelsene, samt skeet og OL-trap. Det blir ikke arrangert konkurranser i Nordisk Trap melder arrangøren. I tillegg er vi varslet om at det trolig blir færre enn seks utøvere i flere øvelser, og da vil dette ikke regnes som offisiell øvelse i nordisk.

Se informasjon og program i vedlagt PDFer:
2022_Bulletin2
Schedule_NSC2022_04JUN22

Det blir foretatt et uttak for alle øvelser i junior. Dette blir offentliggjort senest 8. juli. Her er det kun uttatte skyttere som får delta, og ikke anledning til å delta på egen regning.

For seniorer som ønsker å delta på egen regning:
Estimert totalkostnad pr. person er ca NOK 15 000,-. Dette inkluderer reise til Finland (ikke tilbringer), transport i Finland, hotell og påmelding. Hvis du ønsker å delta må du sende mail til lindis.graesdal @ skyting.no snarest og senest innen 20.06.22. Her må du oppgi navn og de øvelser du ønsker å delta i. I tillegg informasjon om reise og hotell. Ved flere interesserte enn det Norge har anledning til å stille med i de enkelte øvelser, vil det bli foretatt et uttak. Påmelding og bestilling av hotell og transport i Finland må koordineres og sendes inn til arrangør av NSF. Den enkelte må selv sørge for å bestille reise til og fra Finland og hjemsted.