Protokoll fra styremøte 9. juni

Protokollen fra styremøtet 9. juni, som var møte nr. 13 i tingperioden 2021-23, er lagt ut på denne oversiktssiden: https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/nsfs-styre-2/styreprotokoller/.