Rapport vedrørende sikkerhetsopplæring i NSF

November 2021 besluttet Breddeidrettskomiteen (BIK) å sette sammen en prosjektgruppe som skulle gjennomføre en evaluering av dagens sikkerhetsopplæring i Norges Skytterforbund (NSF). Arbeidet ble fullført 1. juni 2022 og deretter ble rapporten oversendt til BIK.

Rapporten består kun av forslag til tiltak og det vil være opp til de tillitsvalgte i NSF å avgjøre hvilke tiltak som blir iverksatt og om det eventuelt skal gjøres noen endringer.

 

Trykk her for å lese rapporten:

Evaluering av sikkerhetsopplæring i NSF, juni 2022

 

Prosjektgruppens oppgaver har vært å:

– Vurdere behovet for en tydeligere definisjon av «nødvendig sikkerhetsopplæring»

– Foreta en evaluering av dagens ordens- og sikkerhetsregler i Fellesreglementet

– Vurdere anbefalinger eller krav til utdanning av kursholdere og skyteledere (standplassleder)

– Evaluere dagens sikkerhetskurs

– Se på muligheten for å utvikle diverse klubbmateriale for sikkerhet (plakater, skilt osv.)

– Levere et dokument med anbefalinger til styret innen juni 2022

 

Arbeidet har vært ledet av Roger Jostein Landsverk som er medlem av BIKs utdanningsutvalg, ellers har prosjektgruppen bestått av:
Roger Jostein Landsverk (BIK utdanning – Pistol)
Stein Håkon Gundersen (Teknisk Komité – Lerdue)
Anneline Tangen (BIK Ungdom – Viltmål)
Odd Steinar Mathisen (Finnmark Skytterkrets  – Pistol)
Dag Olav Rønning (Adminitrasjonen)
Helene Rønningen (Administrasjonen – Rifle)