VIL DERE ARRANGERE LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER?

Hva er Landsstevnet for rekrutter?

Landsstevnet for Rekrutter er et landsomfattende arrangement for rekrutter innen grenene rifle og pistol, til og med det året de fyller 16 år. Stevnet arrangeres hvert år og i løpet av en helg. Konkurransen og premieutdelingen skal som hovedregel foregå på lørdag.

Stevnet er åpent for alle uansett sportslig nivå, og rekrutter trenger ikke medlemskap i klubb for å delta.

Arrangement 1 – Landsstevnet for rekrutter 10m (pistol og rifle) – som regel i mars/april

Arrangement 2 – Landsstevnet for rekrutter 50m (rifle) – som regel i juni/august

Hva kreves som arrangør?

Arrangør står ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arrangementet, blant annet invitasjon, påmelding, startlister osv. Forbundskontoret bistår med invitasjonen og med utsending av invitasjon og annen informasjon til klubbene osv. Premiering (medaljer og lagplaketter) og diplomer dekkes og leveres av NSF.

Arrangør får utbetalt en støtte på kr 10 000,- fra NSF for arrangementet.

Frist for å søke som arrangør for Landsstevnet for Rekrutter 2023:

9. september 2022. Søknaden sendes til Norges Skytterforbund: helene.ronningen @ skyting.no. Søknaden videresendes til Breddeidrettskomiteen (BIK) v/ Ungdomsutvalget som foretar tildeling.

Søknaden må minimum inneholde:
– Forslag til dato for arrangementet.
– Kort beskrivelse av plan for gjennomføring (antall skiver tilgjengelig osv)

Regelverk for Landsstevnet for rekrutter finner du i NSFs Fellesreglement (lenke).

2.11. LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER
2.11.1. Landsstevnet for rekrutter er et landsomfattende arrangement for rekrutter t.o.m. 16 år. Det avholdes Landsstevne for luftpistol og luftrifle, vanligvis i mars-april, og Landsstevne for 50m rifle, vanligvis i august. Stevnene er åpne for alle uansett sportslig nivå, og rekrutter trenger ikke medlemskap i klubb for å delta.

2.11.2. I Landsstevnet for luftpistol og luftrifle skytes det standard program etter samme regler og med samme klasseinndeling som i vanlige konkurranser, med følgende unntak:
– Antall skudd: Om arrangøren vurderer dette som nødvendig for avviklingen av stevnet, kan Landsstevnet gjennomføres med 30 skudd for alle klasser. Det må allikevel være likt antall skudd for luftpistol og luftrifle.
– Skytetid: Om det skytes 30 skudd, er skytetiden 40 min. (+ 15 min. prøveskudd/klargjøring) i alle klasser

I Landsstevnet for 50m rifle skytes det standardprogram for liggende etter samme regler som i vanlige konkurranser. I Åpen rekrutt skyter man etter samme regler som i øvrige klasser.

Paraskyttere i klassene U12 og U14 skyter i de ordinære klassene etter samme regler som øvrige skyttere.

Paraskyttere i alderen 15-16 år skyter for rifle i egen SH-klasse, sittende i stol/ rullestol med valgfri støtte. For pistol skyter paraskyttere i alderen 15-16 år i egen SH-klasse, etter samme regler for skytestilling etc. som i SH luftpistol R1/R2.

Paraskyttere under 15 år kan delta i SH 15-16.

2.11.3. Det er lagskyting i alle klasser med unntak av Åpen rekrutt. Hvert lag skal bestå av tre skyttere. Skyttere i Åpen rekrutt kan ikke inngå i lag i andre klasser.

For rifle kan en klubb sette inn skyttere fra klasse R-12 for å få fullt lag i R-14. Dette gjelder kun om klubben ikke kan stille rent lag i R-12.

2.11.4. Alle deltakere på landsstevnet skal tildeles godkjent diplom og deltakerpremie.

2.11.5. Klassevinnerne tildeles godkjent gylt medalje. Skyttere på andreplass tildeles godkjent sølvmedalje og skyttere på tredjeplass tildeles godkjent bronsemedalje.

I klasse Åpen rekrutt foretas det ikke rangering etter resultat, og det deles derfor bare ut deltakerpremie og diplom. I resultatlisten skal deltakerne sorteres alfabetisk etter fornavn eller etternavn, uten plasseringssiffer foran, men med poengsummen bak.

2.11.6. Godkjent skjold tildeles klubbene med de tre beste 3-mannslag uavhengig av antall deltakende lag. Skjoldene deles ut i valørene gylt, sølv og bronse. Det er opp til arrangørene å i tillegg premiere den enkelte deltaker på lagene.

2.11.7. Utgifter til diplomer, medaljer og skjold bekostes av forbundet.