NIF ber Kulturdepartementet om forbedring av strømstøtteordningen for idretten

Norges idrettsforbund sendte i går et brev til Kulturdepartementet, familie- og kulturkomiteen og alle partiene på Stortinget der de ber om at strømkompensasjonsordningen for frivilligheten forbedres.

– Norges idrettsforbund (NIF) registrerer forventningene om at energiprisene vil være vesentlig høyere enn normalt i lang tid fremover. Mange idrettslag har investert i egne idretts- og/eller nærmiljøanlegg for å kunne tilby gode aktivitetsarenaer for lokalbefolkningen. De aller fleste av idrettslagene som har investert i anlegg har fått en stor økning i driftskostnadene som følge av de høye energikostnadene. At anleggene kan holdes åpne og at idrettsaktiviteten kan opprettholdes er svært viktige for mange, ikke minst for barn og unge, skriver NIFs president Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas i brevet.

–NIF er fornøyd med at det er etablert kompensasjonsordninger for frivilligheten, men vi er svært opptatt av at det nå er behov for å justere også disse ordningene minst til samme nivå som foreslås for husholdningene. Videre gjentar vi vårt ønske om at ordningen for idretten gjøres nøytral ift. hvilke energibærere som benyttes i det enkelte idretts- og/eller nærmiljøanlegg, avslutter Kjøll og Aas i brevet.