Uttak til nordisk mesterskap i feltpistol 2022 er på plass! (OPPDATERT!)

Nordisk mesterskap i feltpistol 2022 arrangeres i Sverige i september og under ser du hvem som er tatt ut for å representere Norge i mesterskapet!

Oppdatering 26. august: I en tidligere utgave av dette uttaket ble det dessverre gjort en regnefeil og dette er bare å beklage. Ved sammenslåing av resultater i klasse veteran regnet vi feil på en utøver, noe som gjør at vi, for at alt skal være rett, nå har gitt plassen til den med best resultat. Se under for oppdatert uttak i veteranklassen.

På grunn av mannskapsmangel besluttet Breddeidrettskomiteen (BIK), at det ikke ville bli arrangert et eget uttaksstevne til feltlandslaget. Uttaket ble gøjort på bakgrunn av de samlede resultatene til den enkelte etter innledende skyting, i Finfelt og Grovfelt på NM (kun Finfelt vil telle for junior).

De fire beste sammenlagt i Finfelt og Grovfelt i klassene Veteran (født i 1962 eller tidligere), Kvinner og Menn, ville få tilbud om plass og nummer 5 og 6 fikk tilbud om å være reserver. For Junior (17–20 år) ville de fire beste i Finfelt få tilbud om plass og nummer 5 og 6 fikk tilbud om å være reserver.

Nordisk mesterskap i feltpistol 2022 skal foregå i Döderhult, Sverige den 17. september 2022.

De som er tatt ut for å representere Norge på feltlandslaget er:

Junior:
Daniel Olaussen fra Melhus Sportsskyttere
John Sverre Aas fra Støren Sportsskytterklubb
Eline Aalmo fra Sunndal Pistolklubb
Charlotte Løvaas fra Nedre Eiker Pistolklubb

Senior:
Tore Vrålstad fra Bjelland og Audnedal Pistolklubb
Evert-Andre Jonassen fra Fredrikstad Sportsskyttere
Magnus Torstad fra Lora Sportsskyttere
Runar Magnussen fra Sola Pistolklubb

Damer:
Ingunn Engelsen fra Greipstad Pistolklubb
Reidun Ann Støle fra Haugesund Pistolklubb
Målfrid Vannebo fra Numedal Sportsskytterklubb
Mona Gjelstad fra Farris Sportsskyttere

Veteran:
Jakob Kråkevik fra Odda Pistolklubb
Bjørn Aage Matheson Orø fra Bodø Sportsskytterklubb
Rune Hammer fra Aron Skytterklubb Drammen
Peder Sperstad (192-62) fra Bærum Pistolklubb
1.reserve Roy Møreskog-Baumann (192-60) fra Kristiansand Pistolklubb
2.reserve Harald Andre Knoop (192-42) fra Sola Pistolklubb

Trenerteamet i feltpistol består av:
Per Rune Magnussen, Morten Antonsen og lagleder Thomas Haugland

For spørsmål angående uttaket, ta kontakt med Leder for Representasjonsutvalget BIK/ NSF Ann Jeanette Brevik på e-post: annjb @ skyteidrett.no