Påminnelse: Søk om strømstøtte for idrettslag innen 7. september