ØNSKER DU Å ENGASJERE DEG I NSF?

Vi arrangerer åpen time på Teams for alle som ønsker mer informasjon om Skytternes Ungdomsnettverk og Ungdomsutvalget – eller vurderer å søke. Dette blir arrangert mandag, 19. september, fra kl.19.30-20.30. Du kommer inn til møtet ved å trykke her.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Gyda Winther: gyda.winther @ skyting.no.

Skytternes Ungdomsnettverk
Vi fortsetter med NSFs lederutviklingsprogram, Skytternes Ungdomsnettverk – og håper at dette fortsatt blir et godt tiltak for å sikre flere unge engasjerte i forbundet, også i fremtiden.

Skytternes Ungdomsnettverk ble startet opp på bakgrunn av Europamesterskapet i luftvåpen, 2022. Dette for å sikre innspill og gi dagens unge ledere kompetanse og erfaringer til arrangementer.

Vi har hatt mange gode erfaringer, og fått mange gode innspill på våre arrangementer og organisering underveis, og ikke minst et godt gjennomført et godt EM! Derfor ønsker vi nå å gi muligheten til unge å engasjere seg enda mer i skytterforbundet, og de tiltakene vi arbeider med.

 

Ønsker du kanskje å:

  • Rekruttere flere unge?
  • Øke andel av unge i utdanning i forbundet?
  • Jury på arrangementer?
  • Arrangere arrangementer?
  • Gjennomføre tiltak for synlighet?

Her kan du se mer om hva Skytternes Ungdomsnettverk er, og hvordan du kan søke om å bli med i nettverket: Skytternes Ungdomsnettverk.

Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget i Norges Skytterforbund skal sikre unges syn og innspill i saker og tiltak, samt iverksette rekrutteringstiltak. De skal også sikre synlighet for unge, og inspirere unge til både skyting, og inspirere til videre engasjement i skytterforbundet. Utvalget består av 5 personer, der det er leder, nestleder og 3 medlemmer.

Blant annet er det ungdomsutvalget som har bidratt til organisering og gjennomføring av landsstevnet for rekrutter, i tillegg til å være synlige på rekrutteringsarenaer. Utvalget velger selv hvor mange møter som skal gjennomføres, og hvordan de skal gjennomføres.

Leder av ungdomsutvalget har også en plass i breddeidrettskomitéen, og vil også sikre ungdomsutvalgets syn på beslutninger og aktivitet. Dette er et viktig arbeid for å tilrettelegge for rekruttering og videre engasjement av unge i NSF.

Ungdomsutvalget har også stor handlingsfrihet til å iverksette ulike rekrutteringstiltak og arrangementer, dermed er det åpent for mange gode innspill til å utvikle forbundet i unges retning.