Protokoll fra NSFs styremøte 1. september 2022 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende her på skyting.no når de er godkjente for publisering.

Protokollene har blitt publisert jevnlig siden 2013, men siden mars 2021 oppsummerer vi også hver møteprotokoll kort oppsummert som nyhetsartikler på forsiden av skyting.no.

Kort oppsummering av Protokoll FS møte nr. 14, 1. september 2022:

  • NSF opplever en krevende økonomisk situasjon for 2022 som følge av bortfall av budsjetterte inntekter. Situasjonen vil medføre streng kostnadskontroll og gjennomføring av kostnadssparende tiltak, både på kort og litt lengre sikt. Planlagt aktivitet rettet mot så vel Bredde som Topp skal skjermes i størst mulig grad. Besparelsene ønskes primært gjennomført innen Admin og støttefunksjoner.
  • Årets Kretsseminar avlyses, mens Klubbhelgen i slutten av september gjennomføres som planlagt.
  • Nordisk Mesterskap vil fra 2024 på nytt bli et rent juniorarrangement. En arbeidsgruppe vil se på mulighetene for å øke attraktiviteten for mesterskapet, i samråd med målgruppen.
  • På den kommende ISSF-kongressen i slutten av november, vil Norge støtte motkandidat til sittende president, russiske Vladimir Lisin. Man vil heller ikke stemme på Lisin om motkandidat skulle bortfalle. Dette planlegges gjennomført som en del av en koordinert handling av alle land i «Nordic Shooting Region».