Innkreving av kretskontigent for 2021

Me minnar om at krav om innbetaling av kretskontigent kjem med forfall i løpet av oktober. Me oppmodar alle klubbadministratorer om å kontrollera at kontaktinformasjon (e-post) er riktig på www.skying.no.

Kretskontigenten er basert på medlemstal frå 31.12.2021.