Søknad om Støtte til lag/skyttere og paraskyttere

Me minnar om at søknadsfristar for støtte til lag/skyttere og paraskyttere er 1.oktober 2022.

Støtte til Paraskyting:

Hordaland skytterkrets har søkt om midler til paraskyting og har mottatt kr 30 000 fra Vestland Idrettskrets til
formålet.
Alle lag og skyttere inviteres til å søke om støtte til fremme for aktivitet og skyting av paraskyting.
Søknadsfristen er 1.oktober 2022.
Alle lag og skyttere kan søke om støtte, men det må være til tiltak som fremmer aktivitet for paraskyttere.
Søknaden må inneholde formål med støtten, samt en oversikt over søkt beløp.
Dersom det søkes om midler som overstiger mottatte beløp fra Vestland Idrettskrets, vil kretsstyret
forbeholde seg retten til å fordele midlene innenfor budsjett. Dersom kretsens ordinære budsjett på støtte til
skyttere/lag ikke «brukes» opp hvis søknadsmassen ikke er stor nok, kan midler fra denne potten brukes til
paraskyttere (i tillegg til potten fra Vestland Idrettskrets)
Søknaden sendes til nsf_hordaland @ outlook.com

Støtte til lag og skyttere:

På kretstinget i vår vedtok tingrepresentantene forslag til budsjett.
Budsjettet inneholdt posten støtte til skyttere/lag med kr 100 000.
Alle lag og skyttere inviteres til å søke om støtte til fremme for aktivitet og skyting.
Søknadsfristen er 1.oktober 2022.
Alle lag og skyttere kan søke om støtte, men det må være til tiltak som fremmer aktivitet for skytesporten.
Søknaden må inneholde formål med støtten, samt en oversikt over søkt beløp.
Dersom det søkes om midler som overstiger budsjettert beløp, vil kretsstyret forbeholde seg retten til å
fordele midlene innenfor budsjett.
Søknaden sendes til nsf_hordaland @ outlook.com