Brev fra Nordisk Skytterregion til det internasjonale skytterforbundet ISSF

Medlemsland i Nordisk Skytterregion (NSR) – som Norges Skytterforbund er en del av – sendte i dag et brev til det internasjonale skytterforbundet ISSF i forbindelse med ISSFs generalforsamling som skal gjennomføres i Egypt 30. november.

I brevet tar NSR opp hvilke utfordringer vi mener den internasjonale skyttersporten står overfor i fremtiden, og inkluderer en punktliste med saker som vi mener ISSFs ledelse bør ta tak i for å videreutvikle den internasjonale skyttersporten.