Årshjul – og støtteordninger!

Norges Idrettsforbund har lansert årshjul digitalt, som gjør det enkelt for krets, klubb – og særforbund som gjør det mulig å få oversikt over aktiviteter for året. Her kan det legges inn aktiviteter, arrangementer, etc. Det er et fint hjelpemidler for klubber å holde en oversikt.

Hvem har tilgang til årshjulet?
Dersom du ønsker å utarbeide et årshjul for din klubb, finner du innloggingen her. Her finner du også informasjon om hvem som har tilgang til å lage og redigere årshjul for din klubb/krets.

Oversikt over støtteordninger
Det har lenge vært et ønske å få en bedre oversikt over støtteordninger, særlig for para. I den anledning er det utarbeidet et årshjul med informasjon om ulike støtteordninger til aktivitet, utstyr og anlegg. Her er det lagt inn nasjonale, regionale og noen ordninger fra fylkeskommuner og kommuner.

Selv om det er fokus på ordninger for para i hjulet, er det generelt også mange ordninger for aktiviteter og midler til barn og unge, og for lokalmiljøet – dermed er det lurt å ta en titt dersom du har noen idéer til prosjekter.

Det er svært mange ulike kommuner som har ordninger til idrett, og vanskelig å kartlegge alle disse. Dermed anbefales det å gå inn på hjemmesiden til din tilhørende kommune, trykke idrett, og støtteordninger. De fleste kommuner har noen støtteordninger, stipender og tildelinger det er mulig å søke på. I hjulet vil du dog finne noen gode linker som også kan brukes.

Årshjulet finner du ved å trykke her, og oppdeteres om flere ordninger dukker opp. Det er flere ordninger som også i 2022 har søknadsfrist 1. desember! Det er flere støtteordninger og legater som er lagt inn, og noen har varierende søknadsfrist. Dermed er det lurt å se på hjemmesiden til aktuelle ordning i god tid, og følge med på den du ønsker å søke. Merk at det er lagt inn «underoppgaver» på noen av ordningene, her finner du nyttig tilleggsinformasjon som kan være lurt å merke seg. Dette kan eksempelvis være at det er en løpende søknad, og du dermed står fritt til å søke hele året.

Tips til søknader?
Dersom du har noen idéer til prosjekter er det lurt å ta det opp med din klubb, og eventuelt finne ut om dette er noe det ønskes å søke på. Se deretter godt over utlysningen om dette matcher ditt prosjekt, og utarbeid deretter en søknad basert på denne. Flere av de store søknadsordninger har kontaktpersoner du kan ta kontakt med/eventuelt gi deg en kontaktperson, som kan veilede deg gjennom søknadsprosessen. Dersom du har noen søknader konkret på paraskyting og trenger råd, kan du også ta kontakt med integreringskonsulent Gyda Winther.

Kjenner du til noen ordninger som burde vært med i hjulet? Ta gjerne kontakt med Gyda på: gyda.winther @ skyting.no, så kan dette legges inn.