Ny ledelse i det internasjonale skytterforbundet

Denne uka pågår generalforsamlingen i det internasjonale skytterforbundet (ISSF) i Sharm el Sheikh, Egypt. Det har gjennom mange år vært reist mye kritikk mot måten forbundet har vært drevet på, særlig med tanke på åpenhet rundt ledelse og økonomi. I 2018 ble Vladimir Lisin, en russisk oligark, valgt som president, og han starta raskt å bygge opp en Moskva-ledet styringsstruktur der de demokratisk valgte organene i forbundet har fått mindre å si. Mange land har vært kritisk til denne utviklingen, som også har gått utover de sportslige rammene som landslagene må forholde seg til, og etter invasjonen i Ukraina har denne kritikken bare økt i styrke.

Selv om Russland og Hviterussland har blitt utestengt fra internasjonale konkurranser, har president Lisin ikke villet trekke seg, men stilte tvert imot til gjenvalg på generalforsamlingen. Som motkandidat stilte italienske Luciano Rossi, og etter en spennende avstemning vant Rossi valgte med 136 stemmer mot 127. Dermed kunne den lille norske delegasjonen i Egypt puste lettet ut, som en del av Nordic Shooting Region har Norge vært blant pådriverne for endring. Valget åpner for store endringer i ISSF i tiden framover, men det gjenstår mye arbeid før organisasjonen kommer på rett kjøl. En positiv nyhet i den forbindelse er at tyske Willi Grill er valgt til ny generalsekretær.

President i NSF, Bjørn Harald Vik, sier etter presidentvalget: «Dette er en viktig dag for skyttersporten, og NSF er veldig glad for resultatet. NSF har arbeidet sammen med Nordisk Shooting Region, med tanke på et skifte i ledelsen hos ISSF. Våre innspill har vært rettet mot bedre og mer forutsigbare rammebetingelser og regelverk for utøverne, foruten bedre generell ledelse av ISSF. Dette har vi nå oppnådd, og NSF ser frem til samarbeidet med den nye ledelsen i ISSF.»

Les mer på det uavhengige nettstedet Inside The Games: https://www.insidethegames.biz/articles/1131057/rossi-defeats-lisin-in-issf-election.

Bildet: Bjørn Harald Vik gratulerer Luciano Rossi med valget.