Uwe Knapp gir seg som landslagssjef

Uwe Knapp gir seg som landslagssjef for pistol på Skytterlandslaget etter sesongen 2022. Uwe har vært engasjert som trener og sjef for våre fremste pistolskyttere siden januar 2018.

– Uwe har vist stort engasjement og lagt ned et betydelig arbeid for norsk pistolskyting i de årene har jobbet for oss. Han har lyktes i skape en gryende toppidrettskultur, som er nødvendig for at norske pistolskyttere skal kunne hevde seg blant verdens beste. Vi takker ham for hans innsats for både utøvere og klubber rundt om i hele landet, sier sportssjef Tor Idar Aune.

– I etterkant av en omfattende mesterskapshøst har vi hatt samtaler om veien videre for pistoldelen av Skytterlandslaget. Vi har ikke lyktes i å komme til enighet om planer for hvordan virksomheten skal organiseres og aktiviteten skal gjennomføres. I tillegg har Uwe fått helseutfordringer. Derfor har vi akseptert Uwes eget ønske om å fratre som landslagssjef, slik at utøverne raskest mulig kan sikres best mulig oppfølging foran sesongen 2023, sier generalsekretær Per Iversen.

– Vi ønsker Uwe lykke til videre i sin trenerkarriere og Norges Skytterforbund takker ham for den jobben han har gjort for vårt forbund gjennom fem sesonger, sier Per Iversen.

Arbeidet med å finne Uwes erstatter er allerede igangsatt og informasjon vil komme så fort som mulig. Utøvere på Skytterlandslaget Pistol blir også orientert gjennom egne kanaler. Vi ber om litt tålmodighet for å få alt på plass, men ved viktige spørsmål om denne saken kan sportssjef kontaktes.