Bergfinn Oldertrøen

Minneord – Bergfinn Oldertrøen

En av Norges Skytterforbunds mest trofaste tillitsmenn i det forrige århundre, Bergfinn Oldertrøen, har gått ut av tiden. Han døde 28. november, 94 år gammel.

Bergfinn ble født på Tynset og vokste opp på bruket Øistad på Telneset med sine foreldre og 2 brødre. Etter 2. verdenskrig gikk han inn i forsvaret, nærmere bestemt Flyvåpenet, hvor han forble inntil han ble pensjonert som oberstløytnant. Gjennom forsvaret ble han interessert i pistolskyting og meldte seg i 1953 inn i Norske Offiserers Pistolklubb, en klubb han var trofast mot hele sitt liv og ble æresmedlem av i 1990. I 1984 ble han tildelt klubbens hederstegn.
I sin aktive periode utøvet han pistoløvelser fra finpistol til grovpistol, men det var fripistol som ble hans gren. Han oppnådde flere NM-medaljer, hvorav 2 gull.

Bergfinn var en «altmuligmann», en som kunne brukes til det meste i en organisasjon. Han var oppmann, trener, baneansvarlig, lagleder, forhandler og dirigent på flere forbundsting. Fra 1970 til 1972 var han en dyktig leder av datidens Pistolseksjon, men trakk seg da han han i oktober 1972 ble ansatt som forbundets første Forbundssekretær. Inntil da hadde NSFs drift vært basert kun på frivillighet, og ansettelsen av Bergfinn betydde mye for organisasjonens utvikling. Han var ansatt i to år, men valgte å gå tilbake til Luftforsvaret da permisjonstiden løp ut.
Han ble tildelt Norges Skytterforbunds hederstegn i sølv i 1969 og gull i 1978.

Bergfinn hadde mange jern i ilden. Da aktiviteten i NSF avtok ble han en ivrig turmarsjgjenger og aktiv i Turmarsjforbundet, en hobby han delte med sin kjære Olaug.
Jeg tror han gjennomførte de fleste store turmarsjer som ble arrangert i Norge og Europa mens han var på det mest aktive. Han var også en ivrig filatelist og var i mange år bibliotekar i Oppegård Filatelistklubb.

Et langt, aktivt liv er over; vennen og tillitsmannen Bergfinn vil bli savnet.

Unni Nicolaysen