Lerdueskyting

Endringer for Nordisk trap for sesongen 2022/2023

De lerdueansvarlige i Breddeidrettskomiteen har vedtatt disse rammene for Nordisk Trap-arrangementer denne sesongen:

Ranking

Denne vil fra sesongen 2022-2023 inneholde 4 stevner; 1 stevne høst og 3 stevner vår (evt. 4 stevner vår). 2 av resultatene kan være fra samme anlegg, ellers skal det være 2 x 1 resultat fra andre anlegg ( 2 + 1 + 1).
NM kan, som før, brukes som ett av stevnene, og ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen av NM-resultatet.

Rankingen gjelder fra første helg etter NM til NM året etter.

NM-tidspunkt

NM arrangeres første helg i august, grunnlaget for dette er hovedsakelig at skyttere fra nord skal ha litt sesong før NM arrangeres. I tillegg går NM dermed i nærheten av landskampen, som arrangeres siste helg i august. Om det viser seg at det er mye mer praktisk å endre litt på helg, så vil dette bli gjort.

Klasser

Så lenge vi pr. i dag har internasjonale klasser ser vi at det kan være meget utfordrende å få endret dette. Her tenker vi at vi bør legge press på de andre landene om å følge de internasjonale klassene i fremtiden. Konklusjon: det beholdes de klasser vi har i dag og rankingen følger disse klassene.

Priser på stevner

Her oppfordres det til at vi endrer prisen til minimum kr 400,- for voksne og 250,- for junior/ ungdom. (Vi oppfordrer også de klubbene som har mulighet for å la ungdom skyte gratis med å fortsette med dette, minner også om at 50-lappen til NSF kreves ikke inn for ungdomsklassene.) Premiestige kan utarbeide om arrangører ønsker at vi skal se på dette.

Premiering

Arrangører står fritt til å velge type premiering som skal brukes på stevner: Premietabell, spesialpremiering eller ingen premiering.

Ved bruk at spesialpremiering kan arrangørene selv avgjøre hvordan de ønsker å gjøre dette.
Eksempel: Begrense premiering til max. 3 premier i alle klasser unntatt ungdom der alle premieres. 1 premie opp til 3 deltaker, 6 deltaker gir 2 premier, 9 eller flere gir 3 premier.

NM ungdom U 14

Vi opprettholder at medaljene deles ut etter 125 skudd innledende og at det i tillegg blir arrangert en finale for de 5 beste hvor alle her starter på 0, disse får egen premiering etter finaleresultatet.

*******

Vi har fått inn flere gode innspill til disse endringene, takker for alle innspill.