Økt støtte fra Olympiatoppen

Olympiatoppen øker sin støtte til Skytterlandslaget og åtte skyttere får utøverstipend i 2023. Aldri har prosjektstøtten fra Olympiatoppen vært større til Norges Skytterforbund.

– Vi gleder oss over at Olympiatoppen (OLT) fortsatt tror på toppidrettssatsingen vår og er fornøyde med årets tildeling. Nå har vi tre utøvere som har rykket opp til A-stipend og den årlige prosjektstøtten er økt betydelig. Dette gir oss fortsatt muligheten til å både gjøre våre aller beste enda bedre og samtidig utvikle nye unge skyttere, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Den samlede prosjektstøtten fra OLT til Norges Skytterforbund for olympisk og paralympisk satsing er høyere enn noen gang. I tillegg får åtte skyttere utøverstipend kommende sesong og Skytterlandslaget har fått tildelt rikelig med overnattingsdøgn på OLT for å kunne gjennomføre treninger og samlinger. De faglige ressursene ved OLT stilles også til disposisjon for Skytterlandslaget. Det gir tilgang til den beste ekspertisen på fysisk og mental trening, lege, fysioterapi og ernæring. Ikke minst sikrer samarbeidet med OLT tilgang på et av verdens beste toppidrettsmiljø for å utvikle seg i for både utøvere, trenere og ledere.

– Samarbeidet med Olympiatoppen utvikler seg hele tiden og med en særdeles bratt kurve siste årene. Vi har utviklet en toppidrettskultur blant de beste i Skytterlandslaget som er på høyde med de beste idrettene i Norge. Vi har spurt og diskutert, vi har lært og erfart, vi har jobbet hardt og hele tiden søkt muligheter. Utøvere, trenere og ledere i Skytterlandslaget har sammen skapt noe som vi skal være stolte av. Med Olympiatoppen som partner har vi en profesjonell aktør som er med oss på veien mot toppen, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Ny coach for skyting på OLT er Erling Strand, som også jobber med andre idretter som curling, bryting og isshockey, og som i tillegg har et overordnet ansvar for utviklingsprosjekter ved OLT. Vår gode coach gjennom mange år, Dag Kaas, falt bort i høst og Erling er hans etterfølger.

– Vi vil alltid savne Dag. Han var en uredd og engasjert idrettsleder som gjorde så mye bra for oss. Han jaktet hele tiden på det neste og var oppriktig engasjert i Skytterlandslaget. Med Erling har vi fått en ny stødig kollega og partner, som vi er helt trygge på vil gjøre alt for å hjelpe oss videre, sier Tor Idar Aune.

Tre A-stipendutøvere
Jenny Stene, Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg er alle tre blitt A-stipendutøvere i Olympiatoppen for sesongen 2023. Henrik Larsen og Simon Kolstad Claussen innfris B-stipend og tre unge utøvere får såkalt U-stipend. Dette er Milda Marina Søberg Haugen, Martin Sørlie-Rogne og Ole Martin Halvorsen. Utøverne er i hovedsak vurdert ut i fra resultater forrige sesong, slik OLTs vurderingskriterier tilsier.

Martin er rifleutøver i paralympiske øvelser og her kan det også utløses flere midler til denne delen av Skytterlandslaget etter samtaler med Olympiatoppen og Stiftelsen VI utover vinteren.

– Det er første gang vi får utviklingsstipend til en utøver i paralympisk gren og det er også første gang vi har to kvinner som får A-stipend samme sesong. Det viser noe av mangfoldet i vår satsing, som er uavhengig av blant annet kjønn og funksjonsevne. Vi skulle gjerne også sett at våre beste pistol- og leirdueskyttere hadde fått stipendstatus, men her har vi en plan om å søke optimaliseringsmidler fra OLT som kan gi nødvendig økonomisk støtte til deres satsing, sier sportssjefen for Skytterlandslaget.

Takknemlig for samarbeid
Før jul ble det klart at Olympiatoppen og Sparebankstiftelsen DNB ønsker å fortsette sitt samarbeid med NSF om vårt utviklingsprosjekt – Skytterlandslaget UNG. Dette er en femårsavtale som går i perioden 2023-2028 der midlene benyttes utelukkende på satsing på utøvere mellom 16-25 år. Dette kommer på toppen av en historisk høy prosjektstøtte fra OLT.

– Jeg opplever forholdet til Olympiatoppen som godt og med gjensidig respekt. Den økonomiske og faglige støtten fra OLT er avgjørende for både budsjett og kvalitet i toppidrettsarbeidet vårt. Vi er takknemlige for at Olympiatoppen ser verdien av å være på vårt lag. Siden vedtaket på tinget i 2015 om profesjonalisering av toppidrettssatsingen vår, har vi tatt store steg og vi er stolte av posisjonen Skytterlandslaget vårt har akkurat nå, sier generalsekretær Per Iversen.

– Målet med toppidrettssatsingen vår er å gi våre utøvere muligheten til å kunne bli aller best. Rett og slett legge til rette for utvikling og satsing. Med Olympiatoppen på laget så har vi en samarbeidspartner som gir oss ekstra gode muligheter for dette. Den økonomiske støtten er avgjørende, og det er med glede jeg ser at bevilgningen for 2023 er høyere enn noe gang. Det betyr at vi gjør mye bra og at partnerskapet med OLT kommer til å fortsette i årene fram mot de neste olympiske og paralympiske leker, sier president Bjørn Harald Vik.