Tildeling av breddemidler 2023

11 klubber og 7 kretser har etter søknad fått tildelt til sammen 450 000 kr i breddemidler for 2023. Det er Breddeidrettskomiteen som har stått for tildelingen.

Slik ser tildelingslista ut for klubbene:

Alta SSK El-skiver luftpistol Kr 25 000
Haugesund Pistolklubb El-skiver luftpistol Kr 20 000
Høylandet PK El-skiver 25 m Kr 20 000
Kristiansand PS El-skiver luftpistol og 25 m Kr 20 000
Nordmarka SSK El-skiver luftpistol og 25 m Kr 20 000
Os SSL El-skiver luftrifle Kr  10 000
Preikestolen PK El-skiver luftpistol Kr 20 000
Storfjorden SSL El-skiver luftrifle Kr 15 000
Haugesund og omegn LK Lerdueanlegg Kr 20 000
Sotra LK Lerdueanlegg Kr 30 000
Åmot JFF Lerdueanlegg Kr  50 000

Det var 7 kretser som søkte om breddemidler, til bl.a. treningsgrupper, dommer/trenerkurs og reisestøtte til Landsstevnet for rekrutter. Slik ble pengene fordelt:

Akershus Kr 30 000
Hordaland Kr 25 000
Nordland Kr 25 000
Oppland Kr 25 000
Rogaland Kr 15 000
Vestfold Kr 35 000
Østfold Kr 45 000