To deltakere på internasjonalt dommerkurs i Tallin

NSF stiller denne uken med to deltakere på «ISSF Internasjonalt Dommerkurs» i Tallin i Estland. Viggo Olden og Rune Kristian Hansen (begge fra Ørland Sportsskyttere) gjennomfører det internasjonale kurset både i pistol og rifle.

Det er deltakere fra 7 ulike nasjoner, og det er Estonian Shooting Sport Federation som er initiativtaker til kurset siden de skal arrangere EM i luftvåpen i mars og har behov for flere internasjonale dommere. Det er et krevende kurs deltakerne skal gjennom med teori og praktiske oppgaver over fem lange dager med avsluttende eksamen i begge grener. Det stilles krav til at deltakerne på forhånd er nasjonale dommere, har relevant erfaring, tilstrekkelig engelsk kunnskaper og er nominert av nasjonalt forbund.

Det er NSFs Teknisk Komité som vurderer behovet vi har for utdanning av Internasjonale dommere i Norge, og i tillegg vurderer om eventuelle kandidater har kompetanse og erfaring til å gjennomføre et internasjonalt dommerkurs.