Fra venstre: Marita Sabbasen, Jane Marie Hansen, Helene Jonsen og Julian Johnsen. Leder Arild Hammeren bak i bildet.

Ingen hensikt med å vente på iverksetting av tiltak!

Det ble blåst liv i Berlevåg Turn og idrettsforening (TIF) avdeling skyting 15. mars 2022. Det siste året har de brukt tid til å stabilisere seg og opprette aktivitet. Allerede i juni fikk de innpass i det lokale samfunnshuset, og har etter dette fått inn sponsorpistoler, og fått en aktiv gruppe. Leder Arild Hammeren tenkte dette var rett tid å få inn en ekstern instruktør, ved hjelp av trenerpoolen. Et tilbud mot klubber, der de kan få instruktør gratis til klubben. I samme runde likegjerne få en klubbutviklingskveld med vår klubbutvikler Wenche Horten.

Den siste tiden har Wenche vært på en rekke klubbesøk, og hatt mange klubbutviklingskvelder landet rundt. Det er fint å ta med erfaringer fra andre klubber, og dele videre. Det har vært stort fokus på bruk av skytebaner den siste tiden, og Berlevåg TIF ønsker også iverksette tiltak for økt bruk av skytebanen. Blant annet kan pensjonister snart komme å bruke banen på dagtid, det er hyggelig å vite at den blir brukt, sier Arild.

Det har også blitt fokus på kvinnene i klubben, og det var ønskelig å få rettet tiltak også mot dem. I løpet av kvelden, var det allerede ute en Facebook innlegg med invitasjon til kvinnekveld. Vi ønsker å sette i gang tiltak til aktivitet og rekruttering, og vi ser ingen grunn til å vente, forteller Arild.

I aksjon under trenerpool. Fra venstre: Eivind Stensvold, Jonas Sabbaten, Mark Smekalov, Tord Bertheussen og Vivi-Ann Vestmo.

Trenerpool
Det var ikke mangel på aktivitet i klubben denne uken, over to kvelder holdt Vivi-Ann Vestmo samling, via trenerpoolen, der hun nå er inne som instruktør. Vi har hatt gjennomgang av økter med mål om å trene skyteteknikk og prestasjoner på banen, også rettet mot barn og unge. Det har videre vært gjennomgang av sikkerhet, våpendeler, siktebilde og teknikk på disse dagene. De mer erfarne skytterne fikk også jobbet videre med skytestilling, avtrekk, pusteteknikk og overløft.

– Det er ingen tvil om at klubben har mange erfarne skyttere som kan hjelpe med rekruttering og instruksjon av skyttere. Jeg håper dette var en fin start på også hvordan man bruker erfaringer til videre deling, fortsetter Vivi-Ann.

Trenerpoolen var et kjempetiltak, og vi er glade for å få benytte dette. Det er ingen tvil om at dette ga mye nyttig kunnskap og erfaring vi kan bruke videre i klubben. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet i klubben, og håper å kan iverksette flere aktivitetstiltak i nærmeste fremtid.

Stor trivsel
Av erfaring er et godt klubbutvikling alfa og omega for utøvere å komme tilbake på banen, uavhengig av resultater. Her ser vi at latteren og humøret er høyt både hos unge og eldre – det er ingen tvil om at de blir godt ivaretatt og trives på trening, understreker både Wenche og Vivi-Ann. Her er det et godt grunnlag for mye spennende de kommende årene!

Ønsker du besøk eller trenerpool?
Dersom din klubb ønsker besøk av klubbutvikler Wenche Horten, kan du ta kontakt på: Wenche.horten @ skyting.no. Din klubb kan også få gratis trenerpool for målgruppene barn og unge, parautøvere og kvinner!