Foto: Øystein Elvestad

Spillemidler til utstyr – frist 15.3

Har klubben i 2022 kjøpt inn utstyr som inngår i lista nedenfor, kan dere søke Idrettsforbundet om Spillemidler til utstyr. Søknadsfristen er 15. mars, og hittil har 13 klubber søkt om til sammen 381 000 kroner. Alle som oppfyller kravene, får penger; inntil 1/3 av innkjøpsprisen på det dere har kjøpt.  Utstyr som skytterklubbene kan søke om støtte til er følgende:

  • Rekrutteringsvåpen
  • Våpenskap
  • Skytestøtter for personer med funksjonsnedsettelse
  • Skytebord for personer med funksjonsnedsettelse
  • Lydsikter
  • Skytematter
  • Skytedresser til barn og unge (utlån) (OBS! Dette er nytt i år.) 

I utgangspunktet utgjør støtten 33% av innkjøpsprisen på utstyret, men det kommer som regel inn flere søknader enn de midlene som er bevilget fra departementet, så den reelle stønadsandelen kan bli litt lavere (i fjor var den oppimot 30 %).
Klubbene søker via SportsAdmin: https://sa.nif.no, og det er klubbleder og andre med tilsvarende funksjon som har tilgang til å søke. Les mer her om hvordan dere søker: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/om-spillemidler-til-utstyr/.

Har dere problemer med å få lagt inn søknaden, kontakt NIF support på 21 02 90 90 eller support @ idrettsforbundet.no.

Foto: Øystein Elvestad