Nordic Shooting Region ønsker ikke Russland tilbake

Den utvidede nordiske regionen (NSR) har denne uken sendt et brev til Det internasjonale skytterforbundet (ISSF). Her ber man om at Russland og Belarus fortsatt skal nektes deltagelse i internasjonale skytekonkurranser, selv om IOC nylig har åpnet for at dette kan skje, dog med diverse forbehold, i regi av de forskjellige internasjonale særforbund. Norges Skytterforbund var en av pådriverne for at henvendelsen skulle sendes til ISSF. Dette fordi det anses som viktig å tilkjennegi vårt standpunkt, som deles av hele norsk idrett. Brevet kan leses her..