Ny bok om sportsskyting i Norge

I 2021 fylte Norges Skytterforbund 75 år, i den forbindelse ble det utgitt en jubileumsbok. Boka var informativ og interessant og ble godt mottatt. Samtidig var det en åpenbar svakhet at ikke alle våre skytedisipliner var omtalt. Dette faktum ønsket vår daværende president Håvard Larsen å endre på, og han bestemte seg derfor for selv å lage en «bok 2» som skulle omhandle FITASC Sporting og Compak Sporting, PPC1500, Feltpistol og Nordisk Trap.

Denne boken foreligger nå, utarbeidet og produsert av Håvard Larsen personlig. Norges Skytterforbund står følgelig ikke som ansvarlig utgiver, men vi er selvsagt svært takknemlig for at Håvard påtok seg oppgaven med å fortelle historien til de fire disiplinene som ikke var inkludert i jubileumsboken som ble utgitt for to år siden. Deler av opplaget er innkjøpt av NSF, og alle klubber vil i disse dager motta et brev som inneholder boka, samt annen informasjon fra forbundet.

Boksalg
Boka er også til salgs, for kr 249,- pr. stk. Frakt med posten koster kr 70,- (enten bestillingen gjelder 1 bok eller inntil 8 bøker).
Bestillinger kan VIPPSes til 930 81 013 (Håvard Larsen). Bøkene vil fortløpende bli utsendt.
(Du må oppgi hvilken adresse bøkene skal sendes til dersom det ikke er den adressen ditt mobilnummer er tilknyttet.)