Ta trenerattesten!

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Den kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten, én for trenere i ungdomsidretten og én for trenere i voksenidretten.

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Implementeringen av Trenerattesten er godt i gang. Status mai 2023 er over 65.000 fullførte attester fordelt på ca. 40.000 unike trenere. Dette er gode tall, men fremdeles mangler det mange trenere og idrettslag.

Norges Skytterforbund oppfordrer derfor alle våre trenere i barne- og ungdomsidretten til å gjennomføre Trenerattesten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine! Å gjennomføre Trenerattesten tar ca 10-20 minutter.