Veileder fra Datatilsynet om strømming av idrett for utøvere under 18 år

Norges idrettsforbund har i dag blitt gjort kjent med at Datatilsynet har publisert en ny veileder for strømming av idrettsarrangement for utøvere under 18 år. Informasjonen i denne saken er hentet fra idrettsforbundet.no

Strømming av idrett reguleres av personvernregelverket. Datatilsynet har nå publisert ny veiledning om strømming av idrettsarrangement for barn og unge for å hjelpe til med å tydeliggjøre reglene.

Se informasjon om veilederen fra Datatilsynet her:

Norges idrettsforbund har kommentert den nye veilederen for strømming av idrettsarrangement for barn og ungdomsidrett.

– Vi vil sette oss grundig inn i veilederen, gå i dialog med Datatilsynet og idrettsorganisasjonen, komme med relevante innspill innen 30. juni og inkludere opplysningene vi nå har mottatt fra Datatilsynet i strømmeutvalgets videre arbeid, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund og legger til:

– Strømmeutvalget vil avgi sin rapport med sine anbefalinger i høst. Rapporten vil være viktige innspill for idrettsstyrets behandling av spørsmål knyttet til strømming av ungdomsidretten. Vi vil samtidig oppfordre alle arrangører av idrettsarrangementer til å sette seg grundig inn i Datatilsynets veileder.