Nedbemanning på forbundskontoret

Som følge av en krevende driftssituasjon grunnet stor pris- og kostnadsvekst, en situasjon som må påregnes å vedvare i tiden fremover, har NSF sett seg nødt til å redusere den faste bemanningen på Forbundskontoret med en stilling; anleggsrådgiver. Det vil også gjennomføres andre innsparingstiltak, samtidig som kjernevirksomheten innen Bredde og Topp inntil videre skjermes. Beslutningen ble fattet på forbundsstyremøtet 13. juni.

Protokollen fra møtet kan leses her.