Nasjonal høring om det europeiske blydirektivet

Miljødirektoratet sendte 5 juli ut et brev til bl.a. Norges Skytterforbund der de ber om innspill til forslaget fra det europeiske kjemikaliebyrået Echa om forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/juli-2023/bly-i-ammunisjon-og-fiskeutstyr-gi-innspill/.
Dette brevet har vi ventet på, og vi oppfatter det som positivt at vi får denne muligheten til fremlegge våre meninger og synspunkter der vi får beskrive konsekvenser og foreslå løsninger for skyttersporten.

Vi har tidligere i sommer hatt møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide sammen med DFS, NJFF og Skiskytterforbundet der vi presenterte våre utfordringer og behov for nasjonale tilpasninger. I dette møtet fikk vi ingen lovnader om unntak for sportsskyting, men vi skal fortsette arbeidet mot politiske myndigheter med full tyngde.

Rent praktisk ber Miljødirektoratet om innspill spesielt på særnorske forhold som ikke er dekket av Echas konsekvensutredning. Det kan være forhold knyttet til:
• drift av skytebaner og tilgang til skytebaner
• kostnader ved bygging av kulefang
• konsekvenser for gjennomføring av årlig skyteprøve for jegere
• konsekvenser for kommersielt fiske, fritidsfiske og akvakultur

NSF har i de siste årene hatt et godt samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner, særlig i Finland og Sverige, og med de andre norske skytterorganisasjonene om blysaken generelt og EUs arbeid med et direktiv spesielt. Sammen har vi samlet mye dokumentasjon som beskriver utfordringer og løsninger. Denne dokumentasjonen skal vi benytte i vår høringsuttalelse.

Uansett hva resultatet blir etter denne høringsrunden, vil det kommende EU-direktivet, som også vil gjelde for alle EØS-land, ha stor betydning for vår aktivitet. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjøre seg kjent med problemstillingen, i første omgang gjerne ved å lese høringsinformasjonen fra Miljødirektoratet, som det er lenket til ovenfor.  Vi vil fortløpende informere medlemmene våre om det videre utviklingen i denne saken.