Feltpistol-landslaget 2023

Endelig uttak av feltpistol-landslaget!

Representasjonsutvalget i Breddeidrettskomiteen har gjenomført endelig uttak for feltpistol-landslaget. Uttaket ble gjort på bakgrunn av utøveres resultater etter innledende skyting under NM feltpistol, i øvelsene finfelt og grovtelt. For junior var det kun finfelt som var tellende til uttaket.

Nordisk mesterskap

Nordisk mesterskap i feltpistol arrangeres i Holbæk, Danmark den 16. september 2023. Dagene i forkant av dette reiser landslaget til Danmark for å trene på danske kommandoer, og lære om «Dansk tærren skydning» i forkant av mesterskapet.

Vi gratulerer utøvere med uttak, og ønsker lykke til med oppkjøring til nordisk mesterskap.

Fullstendig oversikt over uttaket finner du her: Uttak Feltpistol landslaget 2023 (1)