OBS! Ingen endring i finaleordningen i NM OL-trap og skeet

Det ble i går, 2.8, lagt ut informasjon her på skyting.no om endringer i finalemodellen i NM OL-trap og skeet. Etter at det fra flere hold er blitt stilt spørsmål ved saksbehandlingen, har NSF v/presidenten og leder i Breddeidrettskomiteen bestemt at finaleendringene ikke gjøres gjeldende i 2023. NM’ene i OL-trap og skeet i år blir derfor gjennomført etter samme modell som tidligere, dvs. med separate klasser og egne finaler for kvinner senior/menn senior og kvinner junior/menn junior. Om det skal gjøres endringer i finaleordningen i de to lerdueøvelsene for kommende år, vil bli videre utredet fram mot forbundsstyrets møte i november.